Thi công, hoàn thiện nhà Bác Đại – Nguyễn Bỉnh Khiêm– Hải Phòng

Công trình: Nhà liền kề

Địa điểm: Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hải Phòng

Hoàn thành: 2016

Hạng mục: Thiết kế, thi công sửa chữa