Thiết kế, thi công nhà bác Thành – HN

Công trình: Nhà liền kề

Địa điểm: Xóm Cầu – Khê Tang – Hà Đông – HN

Hoàn thành: 2016

Hạng mục: Thiết kế, thi công sửa chữa