Thiết kế, thi công sửa chữa nhà bác Duy – Hà Nội

Công trình: Nhà liền kề

Địa điểm:Biên Giang – Hà Đông – Hà Nội

Hoàn thành: 2016

Hạng mục: Thiết kế, thi công sửa chữa