Thi công, cải tạo nhà bác Thắng – Thịnh Liệt – Hoàng Mai – HN

Công trình: Nhà liền kề
Địa điểm:Thịnh Liệt – Hoàng Mai – HN.
Hoàn thành: 2016
Hạng mục: Thiết kế, thi công sửa chữa