Thi công khối nhà 16.A6 – Euroland – Mỗ Lao – Hà Đông – HN.

Công trình: Khối nhà A6
Địa điểm: Euroland – Mỗ Lao – Hà Đông – HN.
Hoàn thành: 2016
Hạng mục: Thiết kế, thi công