Thiết kế, thi công, hoàn thiện nhà ông Hân – HN

Công trình: Nhà liền kề
Địa điểm:Biên Giang – Hà Đông – HN.
Hoàn thành: 2016
Hạng mục: Thiết kế, thi công sửa chữa