Thiết kế, thi công, hoàn thiện Dàn mái cây xăng cửa hàng xăng dầu Lê Hồng Phong – TP Hải Phòng

Thiết kế, thi công, hoàn thiện Dàn mái cây xăng cửa hàng xăng dầu Lê Hồng Phong – TP Hải Phòng