Tấp nập cho lô hàng đợt 1 trường THCS Yên Nghĩa

Hăng say làm việc quên thời gian.

Tập kết thành phẩm sẵn sàng lên đường