H.03. Thi công Hệ vách vệ sinh Pretty Compact HPL – Trường mầm non 3/2 – Phường Lê Lợi – Quận Hà Đông – TP Hà Nội

H.03. Thi công Hệ vách vệ sinh Prety – Trường mầm non 3/2 – Phường Lê Lợi – Quận Hà Đông – TP Hà Nội