H.02. Thi công lắp đặt Hệ vách Pretty Compact HPL – UBND Phường Quang Lãm – Quận Hà Đông – TP Hà Nội

H.02. Thi công lắp đặt Hệ vách Prety – UBND Phường Quang Lãm – Quận Hà Đông – TP Hà Nội