Thiết kế, cung cấp các loại cửa Nhôm Việt Pháp, nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép uPVC