H.03. Thiết kế, sản xuất, lắp đặt cửa Nhôm kính hệ Việt Pháp cách âm – Trung tâm giải trí Phạm Hà – Hải Phòng

H.03. Thiết kế, sản xuất, lắp đặt cửa Nhôm kính hệ Việt Pháp cách âm – Trung tâm giải trí Phạm Hà – Hải Phòng