Cửa Hợp Phát tại Trường Tiểu học Ngải Dương – Hưng Yên